لوگوی شرکت توسعه تجارت مرزوق

013-4214-1160

مشاوره رایگان

support@marzogh.info

ساعت کاری: 8:30 صبح تا 1 ظهر- 2 تا 5:30 عصر

Default avatar profile icon. Gray placeholder. Man
مهدی هادی‌پور مدیر عامل
ثبت و حفظ اسناد و اموال شرکت راهنمایی و مشاوره به اعضا هیات مدیره اجرای مصوبات هیات مدیره رسیدگی، ثبت و نگهداری اموال شرکت استخدام پرسنل متخصص و نظارت بر آنها تقویت منابع انسانی یافتن فرصت های شغلی تشویق، تنبیه و اخراج پرسنل در صورت لزوم
Default avatar profile icon. Gray placeholder. Man
حسین علی‌نیا مدیر پروژه و ناظر فنی
برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل کلیه فرآیندهای پروژه‌ها مدیریت و هماهنگی ارتباطات بین اعضای تیم مدیریت پروژه و تیم‌های اجرایی پروژه‌ها گزارش‌دهی وضعیت پروژه‌ها (روزانه و ماهانه) به مدیریت ارشد پیاده‌سازی استراتژی و دستورالعمل‌های ابلاغی هلدینگ در پروژه‌ها
female-placeholder
مهدیه قربانی مدیر اداری-مالی
برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت ها مدیریت و سازماندهی منابع انسانی ، تامین مدیریت منابع اداری نظارت بر فعالیت ها و پیگیری آن‌ ها ، مدیریت و تقویت ارتباطات درون/برون سازمانی بهبود سازماندهی و مدیریت فعالیت ها مدیریت بهینه منابع اداری و انسانی
female-placeholder
محدثه کاظمی سوپروایزر فنی‌مهندسی و امور ساختمان
female-placeholder
مدیر دفتر مدیر عامل و کارشناس حوزه مواد غذایی
Default avatar profile icon. Gray placeholder. Man
علی جوادپور مدیر اجرا و مشاور فنی شبکه
female-placeholder
خالده عسکری امور فروش بین‌الملل
female-placeholder
اسراء کاظم علی دفتر امور بین‌الملل
Default avatar profile icon. Gray placeholder. Man
کامبیز امیری حسابدار