لوگوی شرکت توسعه تجارت مرزوق

013-4214-1160

مشاوره رایگان

support@marzogh.info

ساعت کاری: 9 صبح تا 1 ظهر- 3 تا 7 عصر

Default avatar profile icon. Gray placeholder. Man
مهدی هادی‌پور مدیر عامل
در اینجا اطلاعاتی درباره این عضو تیم، مرد بسیار مهم شرکت ما، تایپ کنید.
Default avatar profile icon. Gray placeholder. Man
حسین علی‌نیا مدیر پروژه و ناظر فنی
در اینجا اطلاعاتی درباره این عضو تیم، مرد بسیار مهم شرکت ما، تایپ کنید.
female-placeholder
مهدیه قربانی مدیر اداری-مالی
در اینجا اطلاعاتی درباره این عضو تیم، مرد بسیار مهم شرکت ما، تایپ کنید.
female-placeholder
زهرا فرحمند سوپروایزر فنی‌مهندسی و امور ساختمان
در اینجا اطلاعاتی درباره این عضو تیم، مرد بسیار مهم شرکت ما، تایپ کنید.
female-placeholder
شهربانو قدمی مدیر دفتر مدیر عامل و کارشناس حوزه مواد غذایی
در اینجا اطلاعاتی درباره این عضو تیم، مرد بسیار مهم شرکت ما، تایپ کنید.
Default avatar profile icon. Gray placeholder. Man
علی جوادپور مدیر اجرا و مشاور فنی شبکه
در اینجا اطلاعاتی درباره این عضو تیم، مرد بسیار مهم شرکت ما، تایپ کنید.
female-placeholder
خالده عسکری امور فروش بین‌الملل
در اینجا اطلاعاتی درباره این عضو تیم، مرد بسیار مهم شرکت ما، تایپ کنید.
female-placeholder
اسراء کاظم علی دفتر امور بین‌الملل
در اینجا اطلاعاتی درباره این عضو تیم، مرد بسیار مهم شرکت ما، تایپ کنید.
Default avatar profile icon. Gray placeholder. Man
کامبیز امیری حسابدار
در اینجا اطلاعاتی درباره این عضو تیم، مرد بسیار مهم شرکت ما، تایپ کنید.