لوگوی شرکت توسعه تجارت مرزوق

013-4214-1160

مشاوره رایگان

support@marzogh.info

ساعت کاری: 8:30 صبح تا 1 ظهر- 2 تا 5:30 عصر

اتصالات لوله

اتصالات لوله

اتصالات لوله

 

 

 

در سیستم لوله کشی، اتصال یا آداپتور برای اتصال طول مستقیم لوله یا تیوب به یکدیگر، تطبیق با اندازه ها یا اشکال مختلف و برای انشعاب یا هدایت مجدد سیستم لوله کشی استفاده می شود. اتصالات، اغلب از فولاد ضد زنگ، فولاد، مس یا پلاستیک ساخته می شوند.

اتصالات لوله، ممکن است به عنوان هر نوع اتصالی تعریف شود که برای موارد زیر استفاده می شود:

 1. تغییر جهت لوله ها
 2. تغییر قطر لوله ها
 3. انشعاب گیری

1. تغییر جهت لوله ها                                                                         

دسته اول اتصالات، مربوط به اتصالاتی است که وظیفه تغییر جهت لوله ها را بر عهده دارند. زانویی، برگشت، خم، خم میتر نمونه هایی از این نوع اتصالات هستند.

1. زانویی(Elbow)

زانویی، بیشتر از سایر اتصالات لوله استفاده می شود. زانویی، بین دو طول لوله نصب می شود که امکان تغییر جهت را می دهد، معمولاً 90 درجه یا 45 درجه هستند. اگر متخصصین نیاز به تغییر جهت لوله 45 درجه داشته باشند، می توانند از زانویی 45 درجه بین لوله ها استفاده کنند. اگر بخواهند جهت لوله را 90 درجه تغییر دهند، زانویی 90 درجه بین لوله ها قرار می دهند.

2 نوع مختلف زانویی وجود دارد:

 • شعاع کوتاه (1D)
 • شعاع بلند (1.5D)

شعاع بلند (1.5D)

شعاع خط مرکزی زانویی با شعاع بلند 1.5 ، برابر اندازه اسمی لوله یا 1.5 برابر قطر لوله است.

شعاع کوتاه (1D)

شعاع خط مرکزی زانویی با شعاع کوتاه، برابر با اندازه اسمی لوله ها یا یک برابر قطر لوله است.

2. برگردان – زانویی 180 درجه(Return-180 degree)

برای ایجاد تغییر 180 در جهت لوله ها از زانویی برگردان استفاده می شود. این الگو در دو طول موجود است: کوتاه و بلند. کویل گرمایش، مبدل حرارتی، دریچه مخزن، و سایر اجزاء همه از برگردان استفاده می کنند.

3.خم (Bend)

خم، اتصالی است که برای تغییر جهت در سیستم لوله کشی استفاده می شود. برای کاربردهای مختلف مانند پتروشیمی، گاز نفت، تولید برق و بسیاری از صنایع استفاده می شود. برای جلوگیری از انسداد در خط لوله، اصطکاک سیال و افزایش سرعت جریان سیال استفاده می شود.

 • خم شعاع بلند(Long Radius Bend) : شعاع بزرگتری نسبت به سایر خم ها دارد. جهت کاهش مقاومت سیال به تدریج در لوله ها تغییر جهت می دهد.
 • خم شعاع کوتاه(Short Radius Bend) : شعاع انحنای آن کمتر از خم شعاع بلند است.
 • خم 3 بعدی و 5 بعدی(3D and 5D Bend) : خم سه بعدی، مربوط به تغییر جهت لوله ها در 3 بعد است. خم 5 بعدی، مربوط به تغییر جهت لوله ها در 5 بعد با شعاع خم بیشتر است.
 • خم میتر(Miter Bend): برای برش و جوش دو یا چند لوله جهت ایجاد زاویه استفاده می شود.

4. خم میتر(Miter Bend)

خم میتر، با برش زاویه دار انتهای لوله و اتصال انتهای لوله ایجاد می شود. آنها، اتصالات استاندارد لوله نیستند. به دلیل گران بودن سایز زانویی ها،  معمولا برای سایز 10 به بالا ارائه می شود. خم میتر، فقط روی خطوط آب کم فشار اعمال می شود.

2. تغییر قطر لوله ها

دسته دوم در اتصالات لوله کشی، مربوط به اتصالاتی است که وظیفه تغییر قطر لوله ها را بر عهده دارند.

سه نوع از این اتصالات وجود دارد: کاهنده، تبدیل و کوپلینگ

1. کاهنده (Reducer)

کاهنده، اتصالی است که قطر لوله را کاهش می دهد و لوله های با اندازه های مختلف را به هم متصل می کند. معمولاً از موادی مانند فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ و چدن ساخته می شود.

بر اساس موقعیت نسبی خطوط مرکزی خروجی و ورودی، دو نوع اصلی کاهنده وجود دارد:

 • کاهنده متحدالمرکز(Concentric Reducer)
 • کاهنده خارج از مرکز(Eccentric Reducer)

کاهنده متحدالمرکز(Concentric Reducer)

کاهنده های متحدالمرکز، شکلی متقارن دارند و برای اتصال لوله هایی با اندازه های مختلف با خط مرکزی یکسان، استفاده می شوند.

کاهنده خارج از مرکز (Eccentric Reducer)

کاهنده های خارج از مرکز، شکلی نامتقارن دارند و برای اتصال لوله هایی با اندازه های مختلف که در یک خط مرکزی نیستند، استفاده می شوند.

2. تبدیل (Swage)

تبدیل شبیه به کاهنده است، اما کوچکتر است و اندازه بزرگتر لوله را به لوله کوچکتر متصل می کند. آنها، معمولاً در سیستم لوله کشی فشار بالا استفاده می شوند.

دو نوع عمده از تبدیل وجود دارد: تبدیل متحدالمرکز و خارج از مرکز

تبدیل متحدالمرکز (Concentric Swage )

تبدیل متحدالمرکز، نوعی اتصال لوله است که برای کاهش اندازه لوله بزرگتر به کوچکتر با همان قطر استفاده می شود. این نوع تبدیل معمولاً زمانی استفاده می شود که جریان سیال باید حفظ یا افزایش یابد.

تبدیل خارج از مرکز (Eccentric Swage)

تبدیل خارج از مرکز، نوعی اتصال لوله است که برای اتصال دو لوله با اندازه های مختلف با یک سر بزرگتر از قطر استفاده می شود. این نوع تبدیل، معمولاً زمانی استفاده می شود که سرعت جریان سیال باید کاهش یابد یا جهت آن تغییر کند.

3. کوپلینگ  (Coupling)

کوپلینگ، اتصالی از لوله است که برای اتصال لوله به لوله یا تبدیل استفاده می شود. در این نوع اتصال، قطر لوله ها باید یکسان باشند.

سه نوع مختلف کوپلینگ وجود دارد:

 • کوپلینگ کامل(Full Coupling) : برای اتصال لوله های سوراخ کوچک استفاده می شود.
 • نیم کوپلینگ(Half Coupling) : برای انشعاب لوله کوچک به لوله بزرگ استفاده می شود.
 • کوپلینگ کاهنده(Reducing Coupling) : برای اتصال دو لوله با قطرهای مختلف استفاده می شود.

3.انشعاب گیری

دسته سوم، مربوط به ایجاد انشعاب در سیستم لوله کشی می باشد. در سیستم لوله کشی، به لوله اصلی(Header) و انشعاب (Branch) به لوله هایی اطلاق می شود، که وظیفه انتقال سیالات از لوله اصلی (Header) را بر عهده دارند. سه روش برای ایجاد انشعاب وجود دارد. مانند: اتصالات سه راهی، اولت و لوله به لوله.

1. سه راهی   (Tee)

هنگامی که جریان سیالی، برای رفتن به قسمت های مختلف سیستم لوله کشی نیاز به انشعاب دارد، از اتصال سه راهی استفاده می شود. سه راهی، نوعی از اتصال با یک خروجی جانبی در 90  درجه در مسیر لوله است. سه راهی ها، لوله هایی با قطرهای مختلف را به هم متصل می کنند و به تغییر جهت آب یا مواد در لوله کمک می کنند.

چهار نوع سه راهی وجود دارد: سه راهی برابر و سه راهی کاهنده، سه راهی خم و سه راهی Y  (45 درجه)

سه راهی برابر (Equal Tee)

قطر انشعاب در یک سه راهی برابر با قطر لوله اصلی (Header) برابر است. این نوع از اتصال  بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

سه راهی کاهنده (Reducing Tee)

قطر انشعاب در سه راهی کاهنده با قطر لوله اصلی (  (Headerمتفاوت است.

سه راهی خم (Swept Tee)

هنگامی که انشعاب وارد بدنه قوسی می شود، این نوع اتصال مورد استفاده قرار می گیرد و برای به حداقل رساندن تلفات اصطکاک و افزایش جریان در سیستم استفاده می شود.

سه راهی Y یا (45 درجه)

زمانی استفاده می شود که قطر انشعاب کوچکتر از قطر لوله اصلی باشد.

2. اولت (O-let)

نوعی از اتصال انشعاب، است که برای اتصال انشعاب های لوله کوچکتر به لوله های بزرگتر استفاده می شود. اولت، نوعی اتصال عمودی بین لوله و لوله انشعاب ایجاد می کند و در زمانی که اتصال سه راهی در دسترس نیست، اتصال سه راهی ایجاد می کند.

3. اتصال لوله به لوله (Pipe to pipe connection)

در این روش، دو لوله بدون استفاده از هیچ نوع اتصالاتی به طور مستقیم به یکدیگر متصل می شوند.

نتیجه گیری

با توضیحات بالا، کاملا متوجه شدیم که لوله ها در ابعاد و جنس های مختلف، به نوع پروژه هایی اجرایی بستگی دارند . اما، نکته قابل توجه این است که مرزوق کمپانی بیش از چندین پروژه طراحی و اجرای مینی پتروشیمی و پتروشیمی در کشور عراق و ایران و پروژه در دست اجرا در افغانستان دارد . این شرکت، تحت هیچ عنوان از متریال عادی استفاده نمیکند. شما اگر از متریال عادی استفاده کنید، قطعا بزودی عدم کیفیت تجهیزات را در چرخه تولید مشاهده میکنید. مرزوق کمپانی، دارای بورد تخصصی کانکشن و پایپینگ و تامین کننده قطعات اصلی از برند های معتبر دنیا، با قیمت مناسب این امکان را برای سفارش دهندگان و مشتریان خود فراهم می کند، که با انتخاب محصولات درجه 1 و ممتاز سالها در قطعات و تجهیزات پتروشیمی به تولید بپردازند. با ما همراه باشید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک پاسخ بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین دیدگاه ها
  دسته بندی ها
  برچسب ها