لوگوی شرکت توسعه تجارت مرزوق

013-4214-1160

مشاوره رایگان

support@marzogh.info

ساعت کاری: 8:30 صبح تا 1 ظهر- 2 تا 5:30 عصر

پروژه خط لوله اطفاء حریق ورزشگاه النخل بصره

پروژه خط لوله اطفاء حریق ورزشگاه النخل بصره

پروژه خط لوله اطفاء حریق ورزشگاه النخل بصره

شرکت توسعه تجارت مرزوق با افتخار پایان پروژه احداث خط لوله اطفاء حریق ورزشگاه النخله مدینه الریاضی شهر بصره (استادیوم ملی بصره) را در طول 4 ماه و در تابستان 1401 اعلام می‌دارد.